BRF

Vår 35-åriga erfarenhet, vårt SINTEF- och IAPMO- godkända system, vår egna forsknings- och utvecklingsavdelning samt goda referenser, gör oss till en erkänd leverantör.

Att rörförnya/relina inne i byggnader, är en process som är sammansatt av olika installationer. Ett tryggt och effektivt utfört arbete kräver en uppsättning av utrustning och produkter som kvalificerar för ett optimalt slutresultat. Det krävs, inte bara för bästa slutprodukt men också för att begränsa ingrepp i byggnadsmassan. Alla rörsystem är olika. Metod, utrustning och produkter måste väljas ut ifrån rörens ålder, material, vad som runnit genom röret, hur underhållet är skött, hur tillkomst till rören är och hur väl dokumenterad för kontrollen är innan påbörjat arbete.