Privatpersoner

Att byta rör är bland det mest omfattande arbete som utförs i ett hus, och det finns flera anledningar till att rör-/stambyte är nödvändigt. För stammar och grenrör kan det vara materialsvaghet, ålder, rörelse i hus och/eller fundament, bygg-/markarbete över rören eller återkommande öppnande av täta rör då man använder spolning, stakning och/eller kemiska avloppsrensare. Vi kommer gärna ut till dig för att skräddarsy en lösning för just dina problem, stora som små. Vårt serviceteam kan snabbt vara på plats hos dig, de är utrustade för att b.la kunna utföra kamerainspektion.

För botten- och servisledningar

Under hus och trädgård, ut till kommunalt rörsystem, är orsaken oftast materiell försvagning på grund av ålder, frostsprängning/tjäle, markarbete som utförts över rören eller det kan vara rötter som växt in eller sprängt hål/gjort sprickor.

Kamera(TV)-inspektion av rören

Kamerainspektion ger oss möjligheten till att beräkna längder, dimensioner, skador och så vidare. Filmen används när man väljer metod för rörförnying/relining och som dokumentation.

Rörförnying/relining

Vi kan förnya rören hela vägen från diskho i köket, från WC och golvbrunn i badrum, genom hela huset, under hus och trädgård – hela vägen till kommunal reningsanläggning. Det är viktigt att förstå att rörförnying/relining inte är EN metod: Det finns flera produkt och metoder för rörförnying. Det är mycket sällan – vi sticker ut hakan och säger aldrig – att en produkt är den bästa för hela rörsystemet. Det skall också påpekas att traditionellt stambyte ofta kan vara den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen på delar av rehabiliteringen av rörsystemet.