Offentlig förvaltning

Vårt moderbolag, Olimb, utförde den första rörförnyingen/reliningen i 1977, i Oslo. Detta rör är fortfarande i full drift och har inga synliga skador eller slitage. Sedan den gången har vi rörförnyat/relinat mer än en miljon meter offentliga rör.

Vi kan utföra relining i dimensioner upp till 1,5 meter i diameter. Våra operatörer är erkända för sin långa erfarenhet och höga kompetens. Vi har en egen avdelning för forskning och utveckling (FoU) som hela tiden gör att vi flyttar gränser och kan utföra mer avancerade installationer – allt baserad på nämnd erfarenhet och kompetens.

Moderbolaget, Olimb Group, var delägare i världens första fabrik för produktion av foder för installation i avloppsledningar. Sedan den gången har vi varit en självklar del av utvecklingen på världsmarknaden. Vårt mest använda foder, Insituform, är världens mest använda produkt för rehabilitering av avloppsrör. Totalt är det använt på rör motsvarande ett varv runt jorden. Vi har 35 års erfarenhet och svarar gärna på frågor och ger referenser från kommunala VA-avdelningar.