Kvalitet

 

Kvalitet är ett av Oliner System’s kärnvärden. Företaget ska rankas som ledande när det gäller kvalitet och kundtillfredsställelse bland ledande aktörer inom jämförbara industriella verksamheter.

Kvalitetsarbetet i Oliner System är utarbetat på generell grundlag och efter målsättning att tillfredsställa SS-EN ISO 9001:2015 standard.
Kvalitetssystemet är dimensionerat och organiserat efter de krav myndigheterna har fastsatt/rekommenderat för små organisationer, en väsentlig del av kvalitetssäkringen är baserad på checklistor som finns Oliner Systems kvalitetshandbok.