Arbetet på Humblegatan i Sundbyberg pågår för fullt, projektet i sin helhet beräknas vara klart i december 2016. Våtrumsteknik utför stambyte av fyra hus med renovering av badrum och WC, som underentreprenör utför Oliner reliningen av bottenledningarna. Totalt rör det sig om 148 stycken lägenheter i Brf Fjällnäset, boende har kunnat bo kvar under stambytet.

Under projektet så renoveras ledningar från dimension 75 upp till 225, materialet är främst gjutjärn och betong. Hittills har projektet flytit på bra utan några större hinder, man ser ut att kunna hålla tidsplan och budget.