Varbergs Bostads AB förvaltar ca 5 200 lägenheter inom Varbergs kommun. Fastighetsbeståndet omfattar 85 fastigheter samt nybyggnationer. Varbergs Bostads AB är ett helägt dotterbolag till Varbergs Stadshus AB som i sin tur ägs av Varbergs Kommun.

Ramavtalet avser utförande av service-, underhålls- och ombyggnadsarbeten inom relining hos Varbergs Bostad AB. Ramavtalet gäller i 2 år, med möjlighet till 1 optionsår.