Tjänster

Problem med rören

Att byta avloppsledningar är något av det mest omfattande arbete som görs i en fastighet, och det finns flera orsaker till att relining måste göras. För stammar och grenrör kan det vara materialets kvalitet, normalt åldrande eller rörelser i fundament och anläggningsverksamhet som påverkat rören.

Även upprepad öppning av täta rör med spolning eller kemisk avloppsrensare påverkar rörens livslängd.

För ledningar under fastighet, hus eller gräsmatta och ända ut till det kommunala rörnätet, är orsaken oftast materialsvaghet på grund av naturligt åldrande, tjälsprängning, anläggningsarbete som har pågått ovan ledningarna eller rötter som växt och sprängt hål eller skapat sprickor.

Vi samarbetar med rörläggare, maskinentreprenörer, högtrycksspecialister, bostadsrättsföreningar, försäkringsbolag, skadereglerare och konsultfirmor, och gärna med lokala entreprenörer som känner sin stad och som har höga krav på egen kvalitet!