Relining

Relining/rörinfodring

Vi kan förnya rör hela vägen från diskho i köket, från WC och golvbrunn i badrummet, genom hela huset, under huset och gräsmattan och via det kommunala ledningsnätet vidare ut till kommunalt reningsverk. Relining är inte en enskild metod, det finns ett flertal produkter och metoder för rörinfodring. Det är väldigt sällan vi kan påstå att en produkt är den bästa lösningen för hela rörledningsnätet. Ofta är vår rekommendation en kombination av olika produkter, och ofta är dessutom ett traditionellt utbyte av rör den bästa och mest ekonomiska lösningen i delar av ledningsnätet.

ANSVARSOMRÅDEN OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Vi kan, tillsammans med vårt nätverk, erbjuda metoder för relining hela vägen från kök och bad till det kommunala reningsverket. Här följer en kort förklaring av metoder för relining i de rör som används dagligen.

(1) VA-ANLÄGGNING / KOMMUNALA RÖR

Relining av kommunala ledningar med polyesterförstärkt foder i diameter upp till 1400 mm med rörtjocklek upp till 50 mm och längder upp till 250 meter i en installation. Förbindelsespunkter in till varje hus/boende/abonnent öppnas med en robot. Här använder vi både egna resurser och moderbolaget Olimbs personal och utrustning. Läs mer om Olimb Group på www.olimb.no

(2) SERVISLEDNINGAR / SAMLINGSLEDNINGAR

Fastighetsägaren är normalt ansvarig för ledningar hela vägen till kommunala ledningar. Dessa ledningar förnyas med ett foder som är mättat med härdplast (resiner) på samma sätt som de kommunala rören, men med mindre dimensioner. Vi öppnar eventuella anslutande ledningar med invändig robot och gör sedan en grenförstärkning med en hattprofil i samma material.

(3) INVÄNDIGA STÅENDE LEDNINGAR

samt dagvattenledningar

Invändiga stående ledningar och dagvattenledningar som går genom hela fastigheten förnyas också med ett foder som är mättat med härdplast (resiner). Grenrör till anslutande ledningar öppnas med robot och hattprofiler installeras.

(4) LIGGANDE LEDNINGAR

till WC, bad och kök

Från grenrör och vidare in till WC, bad och kök förnyar vi ledningarna med ett epoximättat foder eller en tvåkomponents polyesterbeläggning som sprutas i tre lager. Detta utförs efter att ledningarna rensats och slipats helt rena. Val av metod beror på vilket tillstånd rören är i, vad rören är gjorda av och hur tillgängligheten är. Utifrån det väljer vi den metod som ger det optimala resultatet.

(5) FÖRBÄTTRING AV GOLVBRUNN

Vi slipar och rensar golvbrunnen innan vi applicerar en polyesterbeläggning i tre lager. Vattenlås borras ur och får en ny plugg. Vi kan även förbättra golvbrunnen med en ny insats/topp för senare förbättring av badrummet för att nå våtrumsnormen.