Rörinspektion

Invändig TV-inspektion av rör

När rören är rengjorda och rensade på insidan kan TV-inspektionen genomföras på alla rör, eller bara stickprov.

Vid TV-inspektionen ser man skador och ges möjlighet att beräkna längder, dimensioner o.s.v.

Filmen används som underlag för val av rörförnyingsmetod och som dokumentation före och efter utförande.